ภาษาไทย

มีคนไทยหรือใครที่เรียนภาษาไทยไหมครับ? :D

Comments

  • caranlindecaranlinde Idaho, USA Posts: 7
    ฉันไม่ได้เป็นคนไทย แต่ได้เรียนภาษาไทย :) แต่ฉันลืมเยอะมาก
Sign In or Register to comment.